[HOT] ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 78 FORM NAM, NỮ THI TUYỂN NGÀY 21-03-2018

 THÔNG TIN CƠ BẢN ĐƠN HÀNG

    • ĐƠN HÀNG HOT LƯƠNG CAO CÔNG VIỆC HÀN, DẬP KIM LOẠI, MẠ ĐIỆN…
    • Thi tuyển trực tiếp: 21/03/2018
    • Số lượng dự thi:  78 Form Nam, Nữ
    • Địa điểm làm việc: ISHIKAWA – Nhật Bản

 NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ QUYỀN LỢI

 NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC ĐƠN HÀNG