ĐƠN HÀNG CẦN 15 FORM NAM ĐÚC NHỰA ÉP NÉN SẢN PHẨM THI TUYỂN NGÀY 08/11/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 15 FORM NAM ĐÚC NHỰA ÉP NÉN SẢN PHẨM THI TUYỂN NGÀY 08/11/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 7 FORM NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 09/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 7 FORM NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 09/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 21 FORM NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THI TUYỂN NGÀY 18/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 21 FORM NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THI TUYỂN NGÀY 18/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 12 FORM NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP, DẬP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 03/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 12 FORM NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP, DẬP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 03/12/2019

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 27 FORM NỮ SẢN XUẤT BÁNH MỲ THI TUYỂN NGÀY 10/10/2019

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 27 FORM NỮ SẢN XUẤT BÁNH MỲ THI TUYỂN NGÀY 10/10/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC THI TUYỂN NGÀY 03/10/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC THI TUYỂN NGÀY 03/10/2019

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 30 FORM NAM 30 FORM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THI TUYỂN NGÀY 07/10/2019

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 30 FORM NAM 30 FORM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THI TUYỂN NGÀY 07/10/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM HÀN thi tuyển ngày 04/07/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM HÀN thi tuyển ngày 04/07/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 6~ 8 FORM NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ thi tuyển ngày 09/07/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 6~ 8 FORM NAM BẢO DƯỠNG Ô TÔ thi tuyển ngày 09/07/2019

PAGETOP