ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 15 FORM NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN, KIỂM SẢN PHẨM thi tuyển ngày 25/01/2024

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 15 FORM NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN, KIỂM SẢN PHẨM thi tuyển ngày 25/01/2024

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 4 ~ 6 FORM NAM SƠN KIM LOẠI thi tuyển ngày 16/01/2024

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 4 ~ 6 FORM NAM SƠN KIM LOẠI thi tuyển ngày 16/01/2024

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 12 NỮ ĐÓNG GÓI, KIỂM TRA SẢN PHẨM thi tuyển ngày 21/11/2023

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 12 NỮ ĐÓNG GÓI, KIỂM TRA SẢN PHẨM thi tuyển ngày 21/11/2023

[HOT HOT HOT] ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 80 NỮ LÀM CƠM HỘP VIP thi tuyển ngày 07 và 08/11/2023

[HOT HOT HOT] ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 80 NỮ LÀM CƠM HỘP VIP thi tuyển ngày 07 và 08/11/2023

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI thi tuyển tháng 09/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI thi tuyển tháng 09/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC thi tuyển tháng 08/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC thi tuyển tháng 08/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 6 NAM MẠ ĐIỆN thi tuyển tháng 08/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 6 NAM MẠ ĐIỆN thi tuyển tháng 08/2023 (Đủ form chốt ngày thi)

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NỮ MAY MẶC SAITAMA đủ form chốt lịch thi tuyển

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NỮ MAY MẶC SAITAMA đủ form chốt lịch thi tuyển

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 18 NAM SẢN XUẤT BÌA CARTON thi tuyển ngày 07/08/2023

ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 18 NAM SẢN XUẤT BÌA CARTON thi tuyển ngày 07/08/2023

PAGETOP