ĐƠN HÀNG CẦN 18 NỮ CƠ KHÍ VÀ KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 14/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 18 NỮ CƠ KHÍ VÀ KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 14/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 18 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THI TUYỂN NGÀY 05/03/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 18 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THI TUYỂN NGÀY 05/03/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG  CẦN 12 NAM DẬP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 18/02/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG CẦN 12 NAM DẬP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 18/02/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG CẦN 12 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG CẦN 12 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ]  ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 09 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG SỐ THI TUYỂN NGÀY 19/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 09 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG SỐ THI TUYỂN NGÀY 19/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 18 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, VẬN HÀNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG SỐ THI TUYỂN NGÀY 26/02/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 18 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, VẬN HÀNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG SỐ THI TUYỂN NGÀY 26/02/2020

ĐƠN HÀNG SIÊU HOT, SIÊU LỚN CẦN 84 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM thi tuyển ngày 06/01/2020

ĐƠN HÀNG SIÊU HOT, SIÊU LỚN CẦN 84 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM thi tuyển ngày 06/01/2020

ĐƠN HÀNG CẦN 06 NAM GIA CÔNG TẤM LỢP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 19/12/2019

ĐƠN HÀNG CẦN 06 NAM GIA CÔNG TẤM LỢP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 19/12/2019

PAGETOP