ĐƠN HÀNG VIP CẦN 6 FORM NỮ VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ thi tuyển ngày 22/11/2018

◆  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: 

– Số lượng tuyển:  2 nữ

– Số lượng dự thi: 6 nữ trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Vận hành máy gia công Cơ Khí

– Nội dung công việc: Vận hành máy móc và các Công Việc liên quan

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Hiroshima – Ken  

– Lương cơ bản: 150,000 JPY/tháng (tương đương 30 triệu VND) 

– Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 145,000 JPY/tháng trở lên (tương đương 29 triệu VND trở lên)  

– Yêu cầu: Dưới 30 tuổi, chiều cao 1m55 trở lên, thị lực tốt,  thuận tay phải, không hút thuốc. 

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 22/11/2018

– Hạn gửi form: 17/11/2018

– Ngày xuất cảnh: bổ sung sau

 THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC ĐƠN HÀNG: