ĐƠN HÀNG CẦN 18 FORM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC THI TUYỂN NGÀY 10/05/2019

◆  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

– Số lượng tuyển:  6 nam

– Số lượng dự thi: 18 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Kiểm tra máy móc

– Nội dung công việc: Gia công máy móc, tiện 

– Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA-KEN

– Lương cơ bản: 145,800 JPY/tháng (tương đương 30 triệu VND) 

– Yêu cầu: Từ 20~28 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, không hút thuốc. Yêu cầu ứng viên có tay nghề tiện

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 10/05/2019

– Hạn gửi form: 28/04/2019

– Ngày xuất cảnh: tháng 12/2019

Chú ý: Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Tiện nên các CBQL cho học viên có tay nghề Tiện đăng ký thi tuyển.

 THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: