HOT NEWS! Tập đoàn JVS chính thức là 1 trong 6 Công ty Duy nhất được cấp phép Phái cử Thực Tập Sinh Điều dưỡng sang Nhật Bản!


HOT NEWS! Tập đoàn JVS chính thức là 1 trong 6 Công ty Duy nhất được cấp phép Phái cử Thực Tập Sinh Điều dưỡng sang Nhật Bản!

Ngày 1/6/2018, Tập đoàn JVS đã chính thức được Cấp phép Phái cử TTS Điều dưỡng sang Nhật Bản. Các hoạt động Tuyển nguồn, Đào tạo, Thi tuyển, Đăng ký Hợp đồng trình Cục DOLAB, Xin Thư Phái cử, Làm hồ sơ xin TCLT, Visa cho các đơn hàng TTS Điều dưỡng của Tập đoàn JVS đã được phép thực hiện như các đơn hàng TTS Truyền thống từ trước đến nay.


← Bài trước Bài sau →

PAGETOP