[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển: 1 Nam

- Số lượng dự thi: 3 Nam trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Gia công cơ khí

- Nội dung công việc: Vận hành máy tiện

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản: 154,000 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, tuổi từ 18-25

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển Skype

- Ngày thi tuyển: 27/02/2020

- Hạn gửi form: 20/02/2020

- Ngày xuất cảnh dự kiến: 10/2020


Lưu ý: Bảng lương của TTS và hình ảnh công ty phòng ĐN sẽ bổ sung sau

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: