ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 8~10 FORM NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ thi tuyển ngày 25/12/2023

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  4 nữ

- Số lượng dự thi:  8~10 nữ

- Nội dung công việc: Vệ sinh tòa nhà

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Aichi 

- Lương cơ bản : 174,070 JPY/tháng

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: ~140,000 JPY/tháng trở lên.

- Yêu cầu: Dưới 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, nhận ứng viên xăm nhỏ, kín

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online

Ngày thi tuyển: 25/12/2023 

- Ngày xuất cảnh dự kiếnTháng 8/2024
- Hạn gửi form: Trước thi tuyển 1 tuần