ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 7 NỮ KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 26/04/2024

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  3 nữ

- Số lượng dự thi:  7 nữ

- Nội dung công việc: Kiểm tra máy móc, kiểm tra sản phẩm, linh kiện và các công việc hỗ trợ khác

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản : 172,000 JPY/tháng

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: Đơn hàng làm thêm nhiều, thu nhập cao

- Yêu cầu: Từ 18 ~ 25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có sức khỏe tốt

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online

- Ngày thi tuyển: Ngày 26/04/2024

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Cuối tháng 9/2024

- Hạn gửi form: Ngày 18/04/2024