ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NAM ĐÚC thi tuyển tháng 02/2023

Thông tin đơn hàng 

- Số lượng tuyển:  1 nam 

- Số lượng dự thi:  3 nam
- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Đúc kim loại

- Nội dung công việc: Đúc kim loại

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản: 160,178 JPY/tháng (tương đương 29 triệu VND/ tháng)

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng: ~150,000 JPY/tháng (tương đương 28 triệu VND/ tháng)

- Yêu cầu:  Từ 19~25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không hút thuốc, không xăm hình 

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online

Ngày thi tuyển: Tháng 02/2023

- Hạn gửi form: Trước thi tuyển 1 tuần

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Tháng 07/2023