ĐƠN HÀNG KỸ SƯ MỚI CẦN 6 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ thi tuyển ngày 04 hoặc 08/09/2023

Thông tin đơn hàng

- Số lượng tuyển:  3 nam (1 Gia công, 1 Bảo dưỡng máy, 1 lập trình CAM)

- Số lượng dự thi:  6 nam
- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Kỹ sư cơ khí

- Nội dung công việc: Gia công, bảo dưỡng máy, lập trình CAM

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Tochigi (vùng Kanto gần Tokyo)

- Lương cơ bản: Năm thứ nhất 225,000 JPY/tháng, Từ năm thứ 2 trở đi 310,000 JPY/tháng trở lên

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 170,000 JPY/tháng trở lên

- Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học các ngành Cơ khí, Điện

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

Ngày thi tuyển: Ngày 04 hoặc 08/09/2023

- Hạn gửi form: Trước 1 tuần thi tuyển

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Sau trúng tuyển 4 ~ 6 tháng