ĐƠN HÀNG CẦN 08 FORM NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG thi tuyển ngày 17/05/2019

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

– Số lượng tuyển:  2 nam

– Số lượng dự thi: 8 nam trở lên

– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Hàn bán tự động

– Nội dung công việc:  Hàn bán tự động

– Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA -KEN

– Lương cơ bản: 154,800 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND) 

– Yêu cầu: Từ 20~25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không có hình xăm, đã kiểm tra sức khỏe, thuận tay phải, có kinh nghiệm hàn bán tự động

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp, PV skype

– Ngày thi tuyển: 17/05/2019

– Hạn gửi form: 10/05/2019

– Ngày xuất cảnh: 04/12/2019

Chú ý: Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Hàn nên các CBQL cho học viên có tay nghề Hàn đăng ký thi tuyển.   

 THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: