ĐƠN HÀNG CẦN 06 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THI TUYỂN NGÀY 12/01/2021

◆ THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển: 02 nam

- Số lượng dự thi: 06 nam trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Hàn

- Nội dung công việc: Hàn bán tự động

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản: 155,800 JPY/tháng (tương đương 34 triệu VND/ tháng)

- Yêu cầu: Từ 20 ~25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không nhận ứng viên xăm hình. Có quay video thi thực hành.

- Hình thức thi tuyển: Phỏng Vấn Skype, quay Video

- Ngày thi tuyển: 12/01/2021

- Hạn gửi form: 07/01/2021

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Tháng 07/2021

Lưu ý:

Hình ảnh công ty và bảng lương của TTS phòng ĐN sẽ bổ sung sau.

Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Hàn nên các CBQL cho học viên có tay nghề Hàn đăng ký thi tuyển.   

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: