ĐƠN HÀNG CẦN 06 NAM GIA CÔNG TẤM LỢP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 19/12/2019

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển: 02 nam

- Số lượng dự thi: 06 nam trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Gia công tấm lợp kim loại

- Nội dung công việc: Uốn, Hàn

- Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA

- Lương cơ bản: 160,080 JPY/tháng (tương đương 34 triệu VND)

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 143,000 JPY/tháng trở lên (tương đương 30 triệu VND trở lên)

- Yêu cầu: Từ 18~30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không hút thuốc. Ưu tiên những người có kinh nghiệm, có sức khỏe, tiếng Nhật tốt, thị lực tốt.

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

- Ngày thi tuyển: 19/12/2019

- Hạn gửi form: 12/12/2019

- Ngày xuất cảnh: Bổ sung sau


Chú ý: Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Hàn nên các CBQL cho học viên có tay nghề Hàn đăng ký thi tuyển.

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG:


◆ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY: