ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 07/06/2019

◆  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

– Số lượng tuyển:  02 nam

– Số lượng dự thi: 06 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Kiểm tra máy móc

– Nội dung công việc:  Vận hành máy (Xử lý nhiệt, kiểm tra và hoàn thiện)

– Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA -KEN

– Lương cơ bản: 149,625 JPY/tháng (tương đương 30 triệu VND) 

– Lương thực lĩnh  bao gồm tăng ca : 125,000 JPY/tháng (tương đương 25~26 triệu VND trở lên)   

– Yêu cầu: Từ 18~28 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, thuận tay phải không hút thuốc.

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp và skype

– Ngày thi tuyển: 07/06/2019

– Hạn gửi form: 29/05/2019

– Ngày xuất cảnh dự kiến: tháng 01/2020

 THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: