ĐỊA CHỈ Ở LOTTE

■ Trụ sở Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn JVS (JVS Group)

 

Tầng 30-A, Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54, đường Liễu Giai,

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TEL: 024-3828-3366

FAX: 024-3828-3355