[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG CẦN 12 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM THI TUYỂN NGÀY 27/02/2020

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển:  4 NỮ

- Số lượng dự thi:  12 NỮ trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Sơn kim loại

- Nội dung công việc: Đóng gói, kiểm tra sản phẩm sơn bề mặt kim loại

- Địa điểm làm việc: Tỉnh GUNMA

- Lương cơ bản: 141,672 JPY/tháng (tương đương 29 triệu VND)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, tuổi từ 18-22  không xăm hình, không nhuộm tóc ngay cả khi đã sang Nhật.

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển Skype

- Ngày thi tuyển: 27/02/2020

- Hạn gửi form: Xác nhận sau

- Ngày xuất cảnh dự kiến: 18/08/2020

Lưu ý: Bảng lương của TTS và hình ảnh công ty phòng ĐN sẽ bổ sung sau


◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: