[KHAI XUÂN CANH TÝ] ĐƠN HÀNG CẦN 12 NAM DẬP KIM LOẠI THI TUYỂN NGÀY 18/02/2020

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển: 4 nam

- Số lượng dự thi: 12 nam trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Dập kim loại

- Nội dung công việc: Gia công dập kim loại

- Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA

- Lương cơ bản: 154,400 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND)

- Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, tất cả ứng viên phải có trình độ tương đương N4 (NĐ yêu cầu)

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

- Ngày thi tuyển: 18/02/2020

- Hạn gửi form: 12/02/2020

- Ngày xuất cảnh dự kiến: 17/07/2020


Lưu ý: Bảng lương của TTS và hình ảnh công ty phòng ĐN sẽ bổ sung sau

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: