ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 6 NAM TẠO HÌNH KHUÔN MẪU thi tuyển ngày 13/03/2024

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  2 Nam

- Số lượng dự thi:  6 Nam

- Nội dung công việc: Tạo hình khuân mẫu

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản:  181,060 JPY/tháng

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 140,000 ~ 170,000 JPY/tháng trở lên.

- Yêu cầu: 20 ~ 25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở , không có hình xăm.

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp

Ngày thi tuyển: 13/03/2024 

- Ngày xuất cảnh dự kiến: 15/09/2024

- Hạn gửi form: 05/03/2024