ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 6 NAM IN ẤN, ĐÓNG SÁCH thi tuyển ngày 08/04/2024

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  2 Nam

- Số lượng dự thi:  6 Nam

- Nội dung công việc: In ấn, Đóng sách

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Saitama (vùng Kanto gần Tokyo)

- Lương cơ bản:  170,980 JPY/tháng

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 140,000 ~ 160,000 JPY/tháng

- Yêu cầu: Từ 18~25 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không mù màu, sức khỏe tốt, nghiêm túc, chăm chỉ, trung thực, có khả năng tính toán.

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online

- Ngày thi tuyển: 08/04/2024

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2024

- Hạn gửi form: 01/04/2024