ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 6 FORM NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG thi tuyển ngày 30/11/2023

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  2 nam

- Số lượng dự thi:  6 nam

- Nội dung công việc: Lắp đặt đường ống

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Hokkaido

- Lương cơ bản và Phụ cấp: +Lương cơ bản: 207,360 JPY/tháng

                                                 +Phụ cấp khác: 20,000 JPY/tháng     

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: ~202,267 JPY/tháng trở lên.

- Yêu cầu: Dưới 18~30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp

Ngày thi tuyển: 30/11/2023 

- Ngày xuất cảnh dự kiếnTháng 3/2024
- Hạn gửi form: Trước thi tuyển 1 tuần