ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 3 NỮ KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 22/02/2023

Thông tin đơn hàng 

- Số lượng tuyển:  1 nữ 

- Số lượng dự thi:  3 nữ
- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Kiểm tra máy móc

- Nội dung công việc:  Sản xuất linh kiện ô tô 

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Tochigi (vùng Kanto gần Tokyo)

- Lương cơ bản: 147,906 JPY/tháng (tương đương 26 triệu VND/ tháng)

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng: ~150,000 JPY/tháng (tương đương 27 triệu VND/ tháng)

- Yêu cầu: Dưới 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không hút thuốc, chưa kết hôn.

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn online

Ngày thi tuyển: Ngày 22/02/2023

- Hạn gửi form: 16/02/2023

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Tháng 07/2023