ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 18 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN NC, CNC thi tuyển ngày 27/05/2021

◆ THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

 

- Số lượng tuyển:  6 nam

- Số lượng dự thi:  18 nam trở lên

- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Vận hành máy tiện NC, CNC

- Nội dung công việc: Vận hành máy tiện NC, CNC

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Gunma

- Lương cơ bản: 162,748 JPY/tháng (tương đương 34 triệu VND/ tháng)

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca:  130,988 JPY/tháng (tương đương 27 triệu VND/ tháng)

- Yêu cầu: Tuổi từ 18~24 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không có hình xăm, sức khỏe tốt, có thể làm đêm. Có ứng viên trình độ tiếng Nhật N4 tham gia thi tuyển.

- Hình thức thi tuyển: PV Skype

- Ngày thi tuyển: 27/05/2021

- Hạn gửi form: 20/05/2021

- Ngày xuất cảnh dự kiến: 01/12/2021
Lưu ý: Hình ảnh công ty và bảng lương của TTS phòng ĐN xin bổ sung sau

 

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: