ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 12 NAM DẬP KIM LOẠI thi tuyển ngày 22/05/2024

Thông tin đơn hàng:

- Số lượng tuyển:  4~6 Nam

- Số lượng dự thi:  12 Nam

- Nội dung công việc: Dập kim loại, Đóng gói công nghiệp

- Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

- Lương cơ bản : 176,000 JPY/tháng

- Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: Đơn hàng làm thêm nhiều, thu nhập cao, Đã có TTS của Công ty đang làm việc. Công ty tiếp nhận đối xử tốt, chế độ đãi ngộ tốt, nhiều việc làm thêm, môi trường làm việc sạch sẽ.

- Yêu cầu: Dưới 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có sức khỏe tốt.

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp

- Ngày thi tuyển: Ngày 22/05/2024

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Sau trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ từ 4~6 tháng

- Hạn gửi form: Ngày 14/05/2024