ĐƠN HÀNG CẦN 6 FORM NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THI TUYỂN NGÀY 09/04/2019

◆  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

– Số lượng tuyển:  2 nam

– Số lượng dự thi: 6 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Hàn bán tự động

– Nội dung công việc: Các công việc liên quan đến Hàn

– Địa điểm làm việc: TAKAZAKI-SHI

– Lương cơ bản: 142,800 JPY/tháng (tương đương 32 triệu VND) 

– Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 129,448 JPY/tháng trở lên (tương đương 27 triệu VND trở lên) 

– Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, có kinh nghiệm hàn bán tự động là một lợi thế.

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 09/04/2019

– Hạn gửi form: 02/04/2019

– Ngày xuất cảnh: 30/09/2019

Chú ý: Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Hàn nên các CBQL cho học viên có tay nghề Hàn đăng ký thi tuyển. 

 THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG