ĐƠN HÀNG CẦN 09 FORM NỮ KIỂM TRA MÁY MÓC THI TUYỂN NGÀY 06/04/2019

◆  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

– Số lượng tuyển:  3 nữ

– Số lượng dự thi: 9 nữ trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Kiểm tra máy móc

– Nội dung công việc: Chế tạo phụ tùng bảo dưỡng ô tô, gia công ống KL

– Địa điểm làm việc: Tỉnh TOCHIGI-KEN

– Lương cơ bản: 142,100 JPY/tháng (tương đương 29 triệu VND) 

– Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 120,000 JPY/tháng trở lên (tương đương 24 triệu VND trở lên) 

– Yêu cầu: Từ 18~30 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, thuận tay phải,  không hút thuốc. Ưu tiên TTS có nguyện vọng gia hạn sau 3 năm.

– Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 06/04/2019

– Hạn gửi form: 25/03/2019

– Ngày xuất cảnh: Bổ sung sau

 THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: