ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM HÀN thi tuyển ngày 04/07/2019

  THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

- Số lượng tuyển:  2 nam

- Số lượng dự thi: 6 nam trở lên
- Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Hàn

- Nội dung công việc:  Hàn

- Địa điểm làm việc: Tỉnh  ISHIKAWA

- Lương cơ bản: 151,800 JPY/tháng (tương đương 32 triệu VND trở lên)   

- Lương thực lĩnh: 140,000 JPY/tháng (tương đương 29 triệu VND trở lên)   

- Yêu cầu: Từ 20~22 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trở lên , đã kiểm tra sức khỏe. thuận tay phải. có đạo đức tốt

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp .

- Ngày thi tuyển: 04/07/2019

- Hạn gửi form: 25/06/2019

- Ngày xuất cảnh dự kiến: Bổ sung sau

Chú ý: Đơn hàng sẽ thi thực hành nghề Hàn  nên các CBQL cho học viên có tay nghề Hàn  đăng ký thi tuyển.    

◆ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG: