Với sự phát triển, mở rộng không ngừng của công ty và cũng nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo. JVS Group cần tuyển thêm 1 Giáo viên người Nhật.

Thông tin yêu cầu, quyền lợi chi tiết:

tieng-viet-td-t4-2018-ok-dang-nhe


td-giao-vien-nhat-tn-ok-dang-nhe