CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JVS, JVE ĐỀ XUẤT VỚI THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC TÀI TRỢ MIỄN PHÍ ĐỂ XỬ LÝ THÍ ĐIỂM LÀM SẠCH MỘT ĐOẠN SÔNG TÔ LỊCH BẰNG CÔNG NGHỆ NANO BIOREACTOR, NHẬT BẢN

(Đã phát trong Bản tin Thời sự 19h ngày 11/4/2019)