TCLT Thực tập sinh điều dưỡng JVS lại về rồi!

Sau bao ngày cố gắng học tập rèn luyện tại trung tâm đào tạo JVS Group cùng với sự nỗ lực hết mình của các phòng ban tại JVS. Loạt TCLT Thực Tập Sinh Điều Dưỡng đã về với JVS.
Đánh dấu những bước đầu trong công tác chuẩn bị của Nghiệp đoàn, Công ty tiếp nhận, và các nhân viên văn phòng JVS Japan đã hoàn thành. Sẵn sàng đón các học viên Thực tập sinh điều dưỡng sang Nhật làm việc, trau rồi kiến thức và xây dựng ước mơ của mình.

dieu duong tong hop d6 13