CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JVS.

Địa chỉ: Tầng 30 – A, trung tâm Lotte Hà Nội, số 54, đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

TEL: 024-3828-3366FAX: 024-3828-3355

EMAIL: info@jvsgroup.com.vn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU.

Địa chỉ: Đường Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

TEL: 024-38-828-828   |    FAX: 024-38-829-829

JVS CHI NHÁNH PHÍA NAM.

Địa chỉ: QL51, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

TEL: 0251-3938-222