◆  ĐƠN HÀNG 1:

– Số lượng tuyển:  3 nam

– Số lượng dự thi: 9 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: HÀN

– Nội dung công việc: Hàn bán tự động và các công việc liên quan. 

– Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA – KEN

– Lương cơ bản: 150,000 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND) 

– Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, không hút thuốc, có sức khỏe tốt, có khả năng học tiếng Nhật. Có kinh nghiệm hàn 2 năm trở lên.

 Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 07/11/2018

– Hạn gửi form01/11/2018

– Ngày xuất cảnh30/06/2019

Lưu ý: Đơn hàng có thi tuyển tay nghề hàn nên các CBQL cho hv có tay nghề hàn đăng kí

◆  ĐƠN HÀNG 2:

– Số lượng tuyển:  2 nam

– Số lượng dự thi: 6 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Mạ điện

– Nội dung công việc: Làm các công việc liên quan đến mạ điện

– Địa điểm làm việc: Tỉnh  ISHIKAWA – KEN

– Lương cơ bản: 150,000 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND) 

– Lương thực lĩnh bao gồm tăng ca: 140,000 JPY/tháng (tương đương 29 triệu VND) 

– Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, không hút thuốc có sức khỏe tốt, có khả năng học tiếng Nhật

 Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 07/11/2018

– Hạn gửi form: 01/11/2018

– Ngày xuất cảnh30/06/2019

 ĐƠN HÀNG 3:

– Số lượng tuyển:  4 nam

– Số lượng dự thi: 12 nam trở lên
– Ngành nghề xin tư cách lưu trú: Gia công cơ khí, Dập kim loại 

– Nội dung công việc: Tiện NC, Phay, Ép tạo hình, Kiểm tra, Đo đạc

– Địa điểm làm việc: Tỉnh ISHIKAWA – KEN

– Lương cơ bản: 150,000 JPY/tháng (tương đương 31 triệu VND) 

– Yêu cầu: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, thuận tay phải, không hút thuốc, sức khỏe tốt, có khả năng học tiếng Nhật.

 Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp

– Ngày thi tuyển: 07/11/2018

– Hạn gửi form: 01/11/2018

– Ngày xuất cảnh30/06/2019

 THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC ĐƠN HÀNG:

DH122.01 DH122.02 DH122.03