Thông tin chương trình - Việc làm
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Mức lương Ngày tuyển
ĐƠN HÀNG CẦN 18 FORM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 10/05/2019 18 ISHIKAWA-KEN > 30 triệu 10/05/2019
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 8 FORM NỮ thi tuyển ngày 16/04/2019 08 SAITAMA-KEN > 29 triệu 16/04/2019
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 30 FORM NỮ thi tuyển ngày 09/03/2019 30 HYOGO-KEN > 28 ~30 triệu 09/03/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 09 FORM NỮ KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 06/04/2019 09 TOCHIGI-KEN > 24 triệu 06/04/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 6 FORM NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG thi tuyển ngày 09/04/2019 12 TAKAZAKI-SHI > 27 triệu 09/04/2019
2 ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 12 FORM NỮ thi tuyển ngày 04/03/2019 12 TOYAMA - KEN 30~ 32 triệu 04/03/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 03 FORM NAM ĐÚC thi tuyển ngày 26/02/2019 03 ISHIKAWA-KEN > 32 triệu 26/02/2019
ĐƠN HÀNG LƯƠNG CAO – XUẤT CẢNH SỚM CẦN 6 NAM, 6 NỮ SẢN XUẤT BÁNH MÌ thi tuyển ngày 24/01/2019 6 nam, 6 nữ HOKKAIDO > 33 triệu 24/01/2019