Thông tin chương trình - Việc làm
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Mức lương Ngày tuyển
[KHAI XUÂN 2019] ĐƠN HÀNG NAM TOYOTA ĐỢT 4 THI TUYỂN THÁNG 4/2019 360 AICHI- KEN 35~40 triệu Tháng 4 năm 2019
ĐƠN HÀNG CẦN 12 FORM NỮ SẢN XUẤT BÁNH MÌ thi tuyển ngày 09/01 hoặc 10/01/2019 12 NAGANO - KEN > 34 triệu 09/01 hoặc 10/01/2019
ĐƠN HÀNG MỚI CẦN 18 FORM NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, VẬN HÀNH MÁY TIỆN SỐ  thi tuyển ngày 21/01/2019  18 GUNMA-KEN > 32 triệu 21/01/2019
ĐƠN HÀNG VIP CẦN 6 FORM NỮ VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ thi tuyển ngày 22/11/2018 06 Hiroshima - Ken > 29 triệu 22/11/2018
ĐƠN HÀNG CẦN 3 FORM NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, NC MÁY TIỆN thi tuyển ngày 12/12/2018 03 ISHIKAWA - KEN > 32 triệu 12/12/2018
ĐƠN HÀNG CẦN 03 FORM NAM HÀN thi tuyển ngày 10/12/2018 03 ISHIKAWA - KEN > 32 triệu 10/12/2018
ĐƠN HÀNG CẦN 10 NAM ĐÚC NHỰA thi tuyển ngày 30/10/2018 10 GUNMA > 28 triệu 30/10/2018
ĐƠN HÀNG CẦN 03 FORM NAM HÀN BTĐ thi tuyển ngày 07/11/2018 03 ISHIKAWA - KEN > 30 triệu 07/11/2018