Thông tin chương trình - Việc làm
Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Mức lương Ngày tuyển
ĐƠN HÀNG CẦN 08 FORM NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI thi tuyển ngày 14/06/2019 08 ISHIKAWA -KEN > 31 triệu 14/06/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 09 FORM NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP thi tuyển ngày 07/06/2019 09 ISHIKAWA -KEN > 27 triệu 07/06/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM KIỂM TRA MÁY MÓC thi tuyển ngày 07/06/2019 06 ISHIKAWA -KEN > 25~26 triệu 07/06/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 06 FORM NAM CƠ KHÍ VÀ KIM LOẠI thi tuyển ngày 11/06/2019 06 TOYAMA -KEN > 29 triệu 11/06/2019
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 04 FORM Nữ, thi tuyển ngày 18/05/2019 04 IBARAKI-KEN > 30 triệu 18/05/2019
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 06 FORM NỮ, 06 FORM NAM thi tuyển ngày 11/05/2019 06 nam, 06 nữ SAITAMA-KEN > 30 triệu 11/05/2019
ĐƠN HÀNG CẦN 08 FORM NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG thi tuyển ngày 17/05/2019 08 ISHIKAWA-KEN > 31 triệu 17/05/2019
ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG CẦN 12 FORM Nữ thi tuyển tháng 5/2019 12 KANAGAWA - KEN > 25 triệu tháng 5/2019